logo-opaque

vacature voorzitter/secretaris

Ben jij iemand met een ambitie?

Ben jij leergierig?

Ben jij iemand die het leuk vind om een bijdragen te leveren?

Ben jij iemand die toe is aan een nieuw uitdaging?

Kom dan een keer praten om te kijken of de rol Voorzitter of Secretaris bij de schaatsvereniging iets voor jou is. Voor de Secretaris is de minimale leeftijd van 20 jaar en voor de voorzitter is de minimale leeftijd 25 jaar. Beide rollen zijn erg leerzaam en staan goed op je c.v.! Je staat er nooit alleen voor want het bestuur bestaat uit nog 4 personen in de rol van penningmeester, vice-voorzitter, voorzitter technische commissie en voorzitter jeugd commissie.

Wil je vrijblijvende informatie hebben? Neem dan contact op met Gabry van Leeuwen 06 51261128.

 

 

Functieprofiel voorzitter

Plaats in de vereniging:

De voorzitter valt onder de algemene ledenvergadering. Onder de voorzitter staat PR en de sponsorcommissie.

Doel:

Het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur van de vereniging. Een voorzitter moet kunnen weergeven wat de groep wil.

De volgende vaardigheden zijn van belang:

 • Op de eerste plek coördineren (van activiteiten) en leiding geven;
 • Leiden van de vergadering en het nemen van besluiten;
 • Inspireren van bestuursleden;
 • Stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken;
 • Bemiddelen tussen partijen;
 • Communiceren;
 • Representatie.

Takenpakket:

 • Bewaakt de statuten;
 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties;
 • Bereidt de bestuursvergaderingen voor;
 • Zit de bestuursvergaderingen voor;
 • Stelt (samen met de secretaris) een agenda op;
 • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
 • Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is;
 • Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd;
 • Is medeondertekenaar van officiële stukken.

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is om de 6 weken een bestuursvergadering. De overige taken kunnen uitgevoerd worden naar eigen inzicht. Je bent ongeveer 5 uur tot 10 uur per maand kwijt.

 

 

 


 

Functieprofiel secretaris

Plaats in de vereniging:

De secretaris valt onder de algemene vergadering. Onder de secretaris staan de leden en de vrijwilligersadministratie.

Doel:

Draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Stichting. Een secretaris wordt ook wel gekarakteriseerd als het geheugen van de organisatie. De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van de organisatie. De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen, ordenen en opbergen van informatie. Ook moet de secretaris op de hoogte zijn van wat er onder de vrijwilligers leeft, om zo in te kunnen spelen op de behoefte van de vrijwilligers.

De volgende aspecten horen bij het profiel van de secretaris:

 • Nauwkeurig en ordelijk zijn;
 • Overweg kunnen met de computer;
 • Beschikken over contactuele vaardigheden;
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden.

Takenpakket:

 • Stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen;
 • Bereidt (samen met de voorzitter) de vergaderingen voor;
 • Notuleert de vergaderingen;
 • Handelt de briefwisseling en het e-mailverkeer met derden af;
 • Bereidt de ledenvergadering voor;
 • Bewaakt processen en planningen van activiteiten en signaleert problemen;
 • Geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, de leden etc.

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is om de 6 weken een bestuursvergadering. De overige taken kunnen uitgevoerd worden naar eigen inzicht. Je bent ongeveer 3 uur tot 10 uur per maand kwijt.